پست‌ها

نمایش پست‌ها از June, 2018

پارت سوم واکنش در شرایط اضطراری

تصویر

عوارض ناشی از سندروم BHD

عوارض ناشی از سندروم BHD
به طور کلی این بیماری به سه عارضه مهم تقسیم می شود: 1. عارضه پوستی 2. عارضه های ریوی 3. عارضه های کلیوی (سرطان کلیه) نکته مهم این است که هیچگاه یک سندروم BHD خاص در بیماران دیده نمی شود. مبتلایان به این بیماری ممکن است یک ، یا دو یا هر سه دسته از علائم این بیماری را داشته باشند. در واقع هیچ دو نفری دارای علائم مشخص و یکسانی از این بیماری نیستند حتی اگر از یک خانواده باشند. در حال حاضر هیچ راهی برای پیش بینی اینکه هر کس ممکن است کدام یک از علائم این بیماری را داشته باشد ، پیدا نشده است. اما اگر بخواهیم طبق آمار بگوییم : 9 نفر از هر 10 نفر به مبتلایان ، دچار عارضه های پوستی می شوند. 9 نفر از هر 10 نفر به مبتلایان ، دچار کیست های ریوی می شوند. 1 نفر از هر 4 نفر به مبتلایان ، دچار تخریب و فروپاشی ریوی می شوند. 1 نفر از هر 3 نفر به مبتلایان ، دچار سرطان کلیه می شوند. علت بروز سندروم BHD این سندروم در اثر یک جهش در ژن های فولیکولین ایجاد می شود و فقط تست های ژنتیکی می تواند این جهش را تشخیص دهند. داشتن عارضه های مشهور این بیماری ( عارضه پوستی ، کیست ریوی و  ) ممکن …