پست‌ها

نمایش پست‌ها از May, 2014

اندازه گیری گازها و بخارات در هوا به شیوه رنگ سنجی

اندازه گیری گازها و بخارات در هوا به شیوه رنگ سنجی |www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9628

نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلاینده هوا به روش الکتروشیمیایی

نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلاینده هوا به روش الکتروشیمیایی |www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9625

استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی-طیف بینی جرمی در تجزیه آلاینده های هوا

استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی-طیف بینی جرمی در تجزیه آلاینده های هوا

برای دیدن مطلب به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9622

پاورپوینت اصول پیشگیری از بیماری های ناشی از کار

پاورپوینت اصول پیشگیری از بیماری های ناشی از کار |www.ACGIH.ir

برای دیدم مطلب به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9619

روشهای نمونه برداری و تجزیه ترکیبات فلزدار در هوا

روشهای نمونه برداری و تجزیه ترکیبات فلزدار در هوا |www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9616
پاورپوینت بهسازی محیط کار |سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

پاورپوینت بهسازی محیط کار |سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9602

روش های اندازه گیری رادن در هوا |سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

روش های اندازه گیری رادن در هوا |سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

برای دیدن مطلب به ادرس زیر بروید:

http://www.acgih.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7/

استفاده از دستگاه نشر اتمی در تجزیه آلاینده های هوا

استفاده از دستگاه نشر اتمی در تجزیه آلاینده های هوا | www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به ادرس زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9584

روش نمونه برداری و تجزیه کروتون آلدهید | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

روش نمونه برداری و تجزیه کروتون آلدهید | www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9578

نمونه برداری و تجزیه پلیمرهای جاذب | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

نمونه برداری و تجزیه پلیمرهای جاذب | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9575

نمونه برداری و تجزیه پلیمرهای جاذب | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

نمونه برداری و تجزیه پلیمرهای جاذب | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9575

ارزیابی ریسک به روش John Greeh | www.ACGIH.ir

ارزیابی ریسک به روش John Greeh | www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9554

روش نمونه برداری و تجزیه فرم آلدئید |www.ACGIH.ir

روش نمونه برداری و تجزیه فرم آلدئید |www.ACGIH.ir

برای دانلود به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9550

روش نمونه برداری و تجزیه کروم و ترکیبات اکسیده | www.ACGIH.ir

روش نمونه برداری و تجزیه کروم و ترکیبات اکسیده | www.ACGIH.ir

برای دانلود به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9548

نمونه برداری و تجزیه استیک آن هیدارید

نمونه برداری و تجزیه استیک آن هیدارید

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9540

ارزیابی ریسک بر اساس استانداردهای نظامی امریکا

ارزیابی ریسک بر اساس استانداردهای نظامی امریکا

برای دیدن مطلب به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9537

ارزیابی ریسک به روش COVELLO AND MERKHOFER

ارزیابی ریسک به روش COVELLO AND MERKHOFER

برای دیدن مطلب به درس زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9534

ارزیابی ریسک مدل 3D- دنشگاه ملبورن (University of Melbourne)

ارزیابی ریسک مدل 3D- دنشگاه ملبورن (University of Melbourne)

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9531

روش نمونه برداری و تجزیه ۱٬۱دی متیل هیدرازین٬ منو متیل هیدرازین

روش نمونه برداری و تجزیه ۱٬۱دی متیل هیدرازین٬ منو متیل هیدرازین

برای دیدن مطلب به این ادرس برین:

http://www.acgih.ir/?p=9526

ارزیابی ریسک بر اساس BS 8800: 1996|www.ACGIH.ir

ارزیابی ریسک بر اساس BS 8800: 1996

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9516


محاسبه یا اندازه گیری مقدار ریسک|www.ACGIH.ir

محاسبه یا اندازه گیری مقدار ریسک

برای دیدن مطلب به این ادرس برید:

http://www.acgih.ir/?p=9510

رویکرد عملکرد ارزیابی ریسک |www.ACGIH.ir

رویکرد عملکرد ارزیابی ریسک

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9505

رویکرد عملکرد ارزیابی ریسک |www.ACGIH.ir

رویکرد عملکرد ارزیابی ریسک

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9505

روشهایی نمونه برداری و ارزیابی بیوآئروسلها در هوای محیط

روشهایی نمونه برداری و ارزیابی بیوآئروسلها در هوای محیط

روشهایی نمونه برداری و ارزیابی بیوآئروسلها در هوای محیطتعریف بیوآئروسل هابیوائروسل ها ذرات هوا بردی هستند که از میکروب٬ ویروس و عوامل وابسته مشتق شده و در یک گستره وسیع از نظر شکل  اندازه قرار دارند.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9503

روش نمونه برداری سطحی|www.ACGIH.ir

روش نمونه برداری سطحی|www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9500

کاربرد پراش اشعه x در تجزیه ذرات هوای محیط کار

کاربرد پراش اشعه x در تجزیه ذرات هوای محیط کار

به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9495

جامعترین منبع سرطانهای شغلی

جامعترین منبع سرطانهای شغلی

جامعترین منبع سرطانهای شغلی|www.ACGIH.ir

به این ادرس برید:

http://www.acgih.ir/?p=9485

جامعترین منبع سرطانهای شغلی|www.ACGIH.ir

جامعترین منبع سرطانهای شغلی

جامعترین منبع سرطانهای شغلی|www.ACGIH.ir

به این ادرس برید:

http://www.acgih.ir/?p=9485

جامعترین منبع سرطانهای شغلی

جامعترین منبع سرطانهای شغلی

جامعترین منبع سرطانهای شغلی|www.ACGIH.ir

به این ادرس برید:

http://www.acgih.ir/?p=9485

بیماریهای عفونی ناشی از کار|www.ACGIH.ir

بیماریهای عفونی ناشی از کار|www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به ادرس زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9478

اختلالات تناسلی-تولید مثلی ناشی از کار|www.ACGIH.ir

www.ACGIH.ir|اختلالات تناسلی-تولید مثلی ناشی از کار

به ادرس http://www.acgih.ir/?p=9473 بروید.

بیماریهای کلیوی ناشی از کار|www.ACGIH.ir

کانسرهای شغلی پوست|www.ACGIH.ir

انواع کهیرهای تماسی پوستی

اپیدمیولوژی و درماتیت های پوستی|www.ACGIH.ir

پاورپوینت اثر اشعه ایکس و الکتریسیته بر روی بدن-www.ACGIH.IR

بیماری های دستگاه عصبی ناشی از کار

دانلود رایگان کتاب فیزیک دانشگاهی