پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2014

دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه ای در عملیات نصب

دانلود مقاله ترجمه شده تهویه صنعتی

دانلود مقاله ترجمه شده تهویه صنعتی

برای دیدن مقاله به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=10000

ارزیابی و طراحی تهویه در کارگاه ام دی اف (MDF)

دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه ای برای رانندگان وسایل نقلیه سنگین

دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه ای برای رانندگان وسایل نقلیه سنگین

برای دیدن مطلب به لینک ریز بروید:

فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید:

http://www.acgih.ir/?p=9985

دستورالعمل فعالیت های ممنوع

رفتار انسانی و عملکرد ایمنی

رفتار انسانی و عملکرد ایمنی

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9973

روشهای کالیبراسیون وسایل نمونه بردار

روشهای کالیبراسیون وسایل نمونه بردار

برای دیدن مطلب به لینک زیر بروید«

http://www.acgih.ir/calibration-methods-sampling-devices/

نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش FMEA

نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش FMEA

به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9925

ارزیابی ریسک به روش what if؟

ارزیابی ریسک به روش what if؟

برای دیدن مطلب به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9907

اندازه گیری گازها و بخارات در هوا به شیوه رنگ سنجی

اندازه گیری گازها و بخارات در هوا به شیوه رنگ سنجی |www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9628

نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلاینده هوا به روش الکتروشیمیایی

نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلاینده هوا به روش الکتروشیمیایی |www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9625

استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی-طیف بینی جرمی در تجزیه آلاینده های هوا

استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی-طیف بینی جرمی در تجزیه آلاینده های هوا

برای دیدن مطلب به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9622

پاورپوینت اصول پیشگیری از بیماری های ناشی از کار

پاورپوینت اصول پیشگیری از بیماری های ناشی از کار |www.ACGIH.ir

برای دیدم مطلب به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9619

روشهای نمونه برداری و تجزیه ترکیبات فلزدار در هوا

روشهای نمونه برداری و تجزیه ترکیبات فلزدار در هوا |www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9616
پاورپوینت بهسازی محیط کار |سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

پاورپوینت بهسازی محیط کار |سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9602

روش های اندازه گیری رادن در هوا |سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

روش های اندازه گیری رادن در هوا |سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

برای دیدن مطلب به ادرس زیر بروید:

http://www.acgih.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7/

استفاده از دستگاه نشر اتمی در تجزیه آلاینده های هوا

استفاده از دستگاه نشر اتمی در تجزیه آلاینده های هوا | www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به ادرس زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9584

روش نمونه برداری و تجزیه کروتون آلدهید | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

روش نمونه برداری و تجزیه کروتون آلدهید | www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9578

نمونه برداری و تجزیه پلیمرهای جاذب | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

نمونه برداری و تجزیه پلیمرهای جاذب | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9575

نمونه برداری و تجزیه پلیمرهای جاذب | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

نمونه برداری و تجزیه پلیمرهای جاذب | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9575

ارزیابی ریسک به روش John Greeh | www.ACGIH.ir

ارزیابی ریسک به روش John Greeh | www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9554

روش نمونه برداری و تجزیه فرم آلدئید |www.ACGIH.ir

روش نمونه برداری و تجزیه فرم آلدئید |www.ACGIH.ir

برای دانلود به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9550

روش نمونه برداری و تجزیه کروم و ترکیبات اکسیده | www.ACGIH.ir

روش نمونه برداری و تجزیه کروم و ترکیبات اکسیده | www.ACGIH.ir

برای دانلود به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9548

نمونه برداری و تجزیه استیک آن هیدارید

نمونه برداری و تجزیه استیک آن هیدارید

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9540

ارزیابی ریسک بر اساس استانداردهای نظامی امریکا

ارزیابی ریسک بر اساس استانداردهای نظامی امریکا

برای دیدن مطلب به لینک زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9537

ارزیابی ریسک به روش COVELLO AND MERKHOFER

ارزیابی ریسک به روش COVELLO AND MERKHOFER

برای دیدن مطلب به درس زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9534

ارزیابی ریسک مدل 3D- دنشگاه ملبورن (University of Melbourne)

ارزیابی ریسک مدل 3D- دنشگاه ملبورن (University of Melbourne)

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9531

روش نمونه برداری و تجزیه ۱٬۱دی متیل هیدرازین٬ منو متیل هیدرازین

روش نمونه برداری و تجزیه ۱٬۱دی متیل هیدرازین٬ منو متیل هیدرازین

برای دیدن مطلب به این ادرس برین:

http://www.acgih.ir/?p=9526

ارزیابی ریسک بر اساس BS 8800: 1996|www.ACGIH.ir

ارزیابی ریسک بر اساس BS 8800: 1996

برای دیدن مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9516


محاسبه یا اندازه گیری مقدار ریسک|www.ACGIH.ir

محاسبه یا اندازه گیری مقدار ریسک

برای دیدن مطلب به این ادرس برید:

http://www.acgih.ir/?p=9510

رویکرد عملکرد ارزیابی ریسک |www.ACGIH.ir

رویکرد عملکرد ارزیابی ریسک

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9505

رویکرد عملکرد ارزیابی ریسک |www.ACGIH.ir

رویکرد عملکرد ارزیابی ریسک

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9505

روشهایی نمونه برداری و ارزیابی بیوآئروسلها در هوای محیط

روشهایی نمونه برداری و ارزیابی بیوآئروسلها در هوای محیط

روشهایی نمونه برداری و ارزیابی بیوآئروسلها در هوای محیطتعریف بیوآئروسل هابیوائروسل ها ذرات هوا بردی هستند که از میکروب٬ ویروس و عوامل وابسته مشتق شده و در یک گستره وسیع از نظر شکل  اندازه قرار دارند.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر برید:

http://www.acgih.ir/?p=9503

روش نمونه برداری سطحی|www.ACGIH.ir

روش نمونه برداری سطحی|www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9500

کاربرد پراش اشعه x در تجزیه ذرات هوای محیط کار

کاربرد پراش اشعه x در تجزیه ذرات هوای محیط کار

به این ادرس بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9495

جامعترین منبع سرطانهای شغلی

جامعترین منبع سرطانهای شغلی

جامعترین منبع سرطانهای شغلی|www.ACGIH.ir

به این ادرس برید:

http://www.acgih.ir/?p=9485

جامعترین منبع سرطانهای شغلی|www.ACGIH.ir

جامعترین منبع سرطانهای شغلی

جامعترین منبع سرطانهای شغلی|www.ACGIH.ir

به این ادرس برید:

http://www.acgih.ir/?p=9485

جامعترین منبع سرطانهای شغلی

جامعترین منبع سرطانهای شغلی

جامعترین منبع سرطانهای شغلی|www.ACGIH.ir

به این ادرس برید:

http://www.acgih.ir/?p=9485

بیماریهای عفونی ناشی از کار|www.ACGIH.ir

بیماریهای عفونی ناشی از کار|www.ACGIH.ir

برای دیدن مطلب به ادرس زیر بروید:

http://www.acgih.ir/?p=9478

اختلالات تناسلی-تولید مثلی ناشی از کار|www.ACGIH.ir

www.ACGIH.ir|اختلالات تناسلی-تولید مثلی ناشی از کار

به ادرس http://www.acgih.ir/?p=9473 بروید.

بیماریهای کلیوی ناشی از کار|www.ACGIH.ir

کانسرهای شغلی پوست|www.ACGIH.ir

انواع کهیرهای تماسی پوستی

اپیدمیولوژی و درماتیت های پوستی|www.ACGIH.ir

پاورپوینت اثر اشعه ایکس و الکتریسیته بر روی بدن-www.ACGIH.IR

بیماری های دستگاه عصبی ناشی از کار

دانلود رایگان کتاب فیزیک دانشگاهی

انتظارات انسان و عوارض ناشی از عدم رضایت مندی از کار

اساس تقسیم بندی مواد شیمیایی

تصویر

دز مجاز پرتوهای یونساز

تصویر
دز مجاز پرتوهای یونساز

برای دیدن مطلب به اینجا بروید

ارزشیابی پرتوهای یونساز

تصویر
ارزشیابی پرتوهای یونساز

برای دیدن مطلب به اینجا بروید

ارزیابی گرما در محیط های کار

ارزیابی گرما در محیط های کار

برای دیدن مطلب به اینجا بروید

مطالعه و ارزشیابی سروصدا

اثرات صدای ناگهانی (تروماتیسم های صوتی)

سازمان های مسئول در ارتباط با بهداشت حرفه ای

اندازه گیری گازها و بخارات قابل اشتعال | WWW.ACGIH.IR

اندازه گیری گازها و بخارات قابل اشتعال | WWW.ACGIH.IR

برای دیدن متن به این لینک بروید:http://snipurl.com/28u5nqo

دستگاه پایش مداوم تراز کار

نمونه برداری فعال و غير فعال هوا

نمونه برداری فعال و غير فعال هوا 

به لیتک روبه رو بروید: http://snipurl.com/28twf03

نمونه برداری توده ای از بیو آئروسول ها

نمونه برداری توده ای از بیو آئروسول ها

به این لینک بروید: http://snipurl.com/28trtzx

روش های مستقیم تماس پوستی کارگر

تصویر
روش های مستقیم تماس پوستی کارگربرای دیدن مطلب به ادرس زیر بروید. 
http://snipurl.com/28tres6

نمونه برداری سطحی کششی